Kumpulan Contoh Teks Pranatacara Bahasa Jawa

Pada halaman ini saya akan berbagai beberapa contoh teks pranatacara Bahasa Jawa.

Apa itu Pranatacara?

Pranatacara atau pranotocoro adalah seorang yang mengatur jalannya suatu acara. Dalam bahasa Indonesia kita sering menyebutnya sebagai Pembawa Acara. Sedangkan pada bahasa Inggris sering dikenal dengan MC atau Master of Ceremony.

Pada konteks ini, bahasa pengantar yang sering digunakan adalah Bahasa Jawa. Maka kata pranatacara atau pranotocoro hampir selalu diikuti atau dipasangkan dengan kata Bahasa Jawa.

Terkait dengan hal ini, kebetulan di RT tempat saya tinggal sedang ada semacam pelatihan atur boso jowo.

Ini adalah program RT yang bertujuan untuk melestarikan budaya Jawa, sekaligus mempersiapkan penerus atau pengganti yang siap jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk acara di kampung.

Dari pelatihan ini ada berbagai macam teks mulai dari teks pranatacara Bahasa Jawa untuk temanten, Atur pasrah dan panampi hingga atur pambagyo untuk berbagai keperluan. Dan sebagai dokumentasinya, saya tuliskan di sini supaya bisa diakses dan dipelajari oleh siapa saja yang membutuhkan.

Kumpulan Contoh Teks Pranatacara Bahasa Jawa

Pada kumpulan contoh teks pranatacara Bahasa Jawa ini bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan mulai dari teks pranatacara temanten. teks pranatacara kesripahan, teks pranatacara dinas, teks pranatacara pepanggihan, teks pranatacara pasamuan, teks pranatacara pengaosan, pentas dan lain sebagainya.

Ini saya mulai dari teks pranatacara temanten dan secara bertahap akan update untuk acara yang lainnya.

#1 Teks Pranatacara Bahasa Jawa Untuk Temanten

Panjenenganipun para pinisepuh, para aji sepuh, inkang dahat sakalangkung pono ing pamawas, miwah lebdo ing pitutur, ingkang satuhu kinabekten, sinartan pindundhi ing akrami.

Datan katalumpen kunjuk ing Paduka, sagung para pengemban pengembating projo, ingkang satuhu minongko dadyo pangayomaning para kawula dasih kaswasih, ingkang dahat kinurmatan.

Dumateng Bapak/Ibu tamu sinedhahan kakung sumawono putri ingkang hanggung hamastuti dumateng pepoyaning kautaman, ingkang satuhu sinugoto satataning pakurmatan.

Linangkung dumateng para darahing budoyo ingkang satuhu kuntap kautamanipun, kinaryo memardi mardawaning kang budyo luhur.

Assalamu’alaykum Wr.Wb.

Panjenganipun para pinisepuh sumrambah Bapak/Ibu tamu sinedhahan samudayanipun, ingkang dahat mahambeg sadhu ing budi, sinartan netepi darmaning sasomo.

Kinaryo hamurwani jatining pahemanan pahargyan prasojo, daupnyo sri kabahargyo Roro Ayu (…..) dalasan Bagus (…) pinardi purwo-madyo-wusono, hantuk’o jatining karahayon.

Tan kendat handiko sadarum, kawulo derekaken ngunjukaken raos suko dalasan syukur Alhamdulillah wonten ngarso dalem Gusti Alloh SWT, ingkang sampun ngluberaken menggah sedoyo nikmat peparingipun mring handiko sedoyo.

Metemah ing swasono puniko, Bapak/Ibu sadarum kanthi nir ing sambikolo, lulus mulyo manggeh raharjo, waget rawuh ing pehemanan, paring panjurung donga pangestu, daupnyo sri kabahargyo manten sarimbit.

Sholawat dalasan salam dening Ngarso Dalem Gusti Alloh SWT, pinaringno dumateng junjungan Kito, kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW, sumrambah sedoyo keluarganipun, shohabatipun, penderekipun sarto umatipun nagntos puputing jaman samangkeh. Aamiin.. Aamiin..Aamiin.. ya Robbal’alamin.

Amit-amit paliman tabik sinabetno ing iloduni, dumawahing tawang towang myang sapu siko dendaning Hyang Kawoso.

Panjenenganipun para pinisepuh, para aji sepuh, ing hanggung pinundhi ing akrami.

Sumrambah Bapak/Ibu tamu sinedhahan ingkang dahat kinurmatan.

Binarung panglik ing waranggono, kalilalono kawulo nedyo hangaturaken jatining rantaman pahargyan prasojo, daupnyo temanten sarimbit.

  • Mininongko purwaning pahargyan, pasrahing ponang sarono upokarti salaki rabi. dalasan pasrahing sekar tunjung seto dening baroyo agung kadang besan kinasih Bapak (…) sekalian garwo.
  • Rantaman ingkang kaping kalih (kadwi), atur panampi.
  • Titilaksono ingkang ongko tiga, dupi roro ayu (…) wus mangagem busono edi lir putraning narpati, doyo-doyo kalenggahaken ing sasono pinajang.
  • Rantaman ingkang ongko sekawan, upocoro panggih temanten.
  • Titilaksono ingkang ongko gangsal, atur sinambromo astuti, yo pambagyo harjo yuwono basuki rahayu.
  • Kashdo, sabdo tomo (ular-ular).
  • Dene kang kaping pitu, bodoling pahemanan.

#2 Teks Pranatacara Bahasa Jawa Untuk Pengaosan

Coming soon.


#3 Teks Pranatacara Bahasa Jawa Untuk Sripah

Coming soon.


#4 Teks Pranatacara Bahasa Jawa Untuk Pepanggihan

Coming soon.


Itulah contoh teks pranatacara yang bisa Anda gunakan. Terima kasih sudah menyimak dan jika ada manfaatnya untuk Anda, silakan share tulisan ini di akun media sosial Anda. Sampai jumpa di artikel berikutnya.

Gravatar Image
Remote Worker. SEO Specialist at KIRIM.EMAIL. Digital Marketing and Technology Enthusiast.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.